dag van Inspiratie

Business on Stage heeft i.s.m. Foolservice de 'Dag van Inspiratie' ontwikkelt: een dag voor teams en organisaties om ideeën op te doen en tot nieuwe inzichten te komen.

foto dag van Inspiratie

Ontwikkeld vanuit een krachtige visie op het neerzetten van een bijzondere dag en met jaren ervaring in begeleiden van veranderingsprocessen en het werken met (grote) groepen.  Het wordt een ongebruikelijke dag. Geen training, geen dag op de hei of een vergaderdag. Zorgvuldig voorbereid samen met u en uw organisatie, gaat deze dag het verschil maken. Ervaarbaar en haalbaar zetten we met u een nieuwe koers uit. Het lijkt magisch, het is realistisch met de Dag van Inspiratie. Want wat er echt nodig is leeft al in de organisatie. Aan ons om dat boven te krijgen.

In onze visie is de hele dag een stevige duw in de rug, en tevens een praktische dag van aanpakken. Wij baseren ons in de voorbereiding op actuele casuïstiek, lopende zaken en gewenste veranderingen. Wij hechten aan een zorgvuldig en breed gedragen voortraject als belangrijke voorwaarde voor succes.

wat levert het op voor de organisatie

De organisatie krijgt meer inspiratie, zal sneller en flexibeler kansen pakken en/of nieuwe projecten initiëren. Medewerkers worden ondernemender en gaan beter samenwerken. De zin om bij te dragen aan positieve en constructieve veranderingen wordt groter. Medewerkers zullen meer mogelijkheden zien en oppakken om daar zelf aan bij te dragen.

wat vraagt het van het management

We werken op basis van paradigma’s die voortkomen uit het nieuwe werken. Organisaties zijn zich bewust van hun maatschappelijke bijdrage en betekenis. Het werk en de producten/diensten worden betekenisvol ingevuld. Vertrouwen in intelligentie en coöperatie van medewerkers is groot. Management snapt het verschil tussen leiding geven, leiding zijn en processen en initiatieven faciliteren. De collectieve intelligentie van de organisatie is groter dan de visie van enkelen.

voor wie

We richten ons op teams en organisaties. Profit en non profit. Groepsgrootte: van 20 tot 200. Organisaties die wel een opkikker kunnen gebruiken. Management met durf.

programma & workshops

We hebben een rijk aanbod aan plenaire werkvormen, workshops en sessies. Locatie, catering en begeleiding zorgen voor een stimulerende omgeving.  Een impressie van enkele beproefde concepten:

 1. Voorbeelden (Inspirerende verhalen van andere organisaties), Share the Magic  (delen van eigen inspiratie) en intervisie nieuwe stijl
 2. Workshops zoals Durf te vragen, De dialoog en Clustering (onderzoeken van effectieve en stimulerende vormen van communicatie en netwerkvorming)
 3. Werksessies zoals van Passie naar Plan en Play Design (onderzoeken van mogelijkheden, testen van innovaties en vertalen van wensen en talenten)
 4. Plenaire werkvormen zoals Open Space conference (sessies rond eigen vragen of expertise van de deelnemers), World Café (gezamenlijk een vraag en mogelijke oplossingen onderzoeken) en Work Jam sessie (mix van Open Space, Wall paper, diverse vrolijke loketten en andere elementen die van de werkdag een inspirerende pressure cooker maakt)
 5. Creatieve en verbindende uitingen zoals Organisational Symphony (eindig de dag met een geïmproviseerd concert) en Wall Papers (gedurende de dag ontstaat op de wand een interactieve krant vol informatie, oproepen, vragen, tips en feedback)

BOS blog

 • Interview 6 maart 2014: opening Stadsboerderij Osdorp 22 03 2014

  Interview met de buurttelevisie. Waar staan we, wat zijn de plannen, over stadslandbouw en andere voedselinitiatieven en de samenwerking met buurt en stadsdeel.

  http://www.youtube.com/watch?v=NAU-KyXmCnE

   

 • foto van Stal en schuur in de steigers

  Stal en schuur in de steigers 16 03 2014

  In rap tempo worden schuur en stal opgetrokken. Er wordt hard gewerkt en we hebben het weer over het algemeen mee. Er ligt schone teelaarde. Eind maart worden de percelen uitgezet. Als alles mee werkt wordt er half april gezaaid en geplant.

 • foto van aanleg hoofdpad

  aanleg hoofdpad 08 02 2014

  Hoofdpad en egalisatiewerkzaamheden. Het weer zit mee. Vorig jaar hadden we weer een tweede week vorst acher de rug. Zit er dit jaar lijkt het niet in. Vind ik vorig het eerst niet erg. Doel is immers in april de grond in met de tuinders. 

 • foto van Stadsboerderij Osdorp eerste werkzaamheden

  Stadsboerderij Osdorp eerste werkzaamheden 30 01 2014

  Ondergronds is het werk begonnen. De geulen worden gegraven, kabels en leidingen gelegd, het terrein geegaliseerd. Over enkele weken zien we de schuur en de stal verrijzen. Zodat we in april in de moestuin kunnen starten!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13